CSI2* Big Tour - 1,45m

Date: 10/16/2021

Type: CSI

Indice: 2 Etoiles

Timetable: Table A

Height: 1.45 m